What's going on at the school?

News

T. G. Masaryk Czech School
T. G. Masaryk Czech SchoolWednesday, June 16th, 2021 at 3:03am
We are thrilled to share that the T. G. Masaryk School has received the Medal of Merit for Diplomacy, awarded to individuals – and in our case an entire organization – who have significantly contributed to the development of relations between the Czech Republic and other countries. We would like to express our sincere gratitude to the Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic for the honor!

https://www.mzv.cz/chicago/cz/krajane_skolstvi/ceska_skola_tgm_v_ciceru_si_pripomina.html
T. G. Masaryk Czech School
T. G. Masaryk Czech SchoolTuesday, June 15th, 2021 at 7:26pm
Although a Cicero native, Ken Zasadil had never visited the TGM until this past month. Thank you for your long-lasting friendship and support but most of all, for making the time to finally “czech” the TGM off your bucket list, Ken! 🙏
Borek Lizec
Borek Lizec is with Lidixe Montoya.Thursday, June 10th, 2021 at 4:29am
79 years ago, on June 10, 1942, the Czech🇨🇿 town of LIDICE was wiped off the map by the Nazis. 192 men and boys were shot, 60 women and 88 children were soon murdered in concentration camps. This mass murder and other horrible acts by the Nazis were a response to the successful assassination of Reinhard Heydrich by members of the Czechoslovak army in exile brought from the United Kingdom 🇬🇧 to Bohemia by a Halifax heavy bomber of the RAF piloted by Canadians🇨🇦 Capt. Ronald C. Hockey and Dick Wilkin. The assassination of one of the most dangerous men of the Nazi Germany and an architect of Holocaust was one of the most important acts of antifascist resistance on the all European scale.

The name Lidice was supposed to be forgotten. The free world made sure of the contrary. Cities and even children around the world were named Lidice. The tragedy was received with outrage and deep sympathy also in Canada, including from Prime Minister Mackenzie King.

The tragic fate of the innocent people of Lidice has been commemorated for more than 50 years by the International Children’s Exhibition of Fine Arts Lidice www.mdvv-lidice.cz/en/. During the last two years an impressive number of children from Canada were awarded by Honorable Mentions.
The results for this year will be announced soon and I hope for great results for Canada again. I cordially invite children and schools not only in Canada to join the competition next year!

As most of you know, I had the great honor and pleasure to serve for eight years at the Consulate General of the Czech Republic in Chicago. I would like to send warm greetings to my friends in the US 🇺🇸 Midwest, particularly to the Lidice neighborhood in Crest Hill (near Chicago) and to Phillips, Wisconsin. These town are homes of Lidice monuments and hold special commemorative ceremonies each year. Many thanks to everyone who helps to organize them and comes to pay respects.

Před 79 lety, dne 10. června 1942 byly nacisty z mapy vymazány Lidice. Zastřeleno bylo 192 mužů a chlapců, 60 žen a 88 dětí brzy zemřelo v koncentračních táborech. Tato masová vražda a další nacistické zločiny byly reakcí na úspěšný atentát na Reinharda Heydricha provedený členy československé exilové armády, které do Čech z Velké Británie🇬🇧 dopravil bombardér RAF Halifax pilotovaný Kanaďany🇨🇦 kapitánem Ronaldem C. Hockeyem a Dickem Wilkinem. Atentát na jednoho z nejnebezpečnějších mužů nacistického Německa a architekta holocaustu byl jedním z nejvýznamnějších činů protifašistického odporu v celoevropském měřítku.

Jméno Lidice mělo být provždy zapomenuto. Svobodný svět se tehdy okamžitě zasadil o opak. Města a dokonce i děti po celém světě byly pojmenovávány Lidice. Tragédie byla přijata s pobouřením a hlubokým soucitem také v Kanadě, mimo jiné od premiéra Mackenzie Kinga.

Tragický osud nevinných obyvatel Lidic si již více než 50 let připomíná Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice - www.mdvv-lidice.cz. V posledních dvou letech získalo čestná uznání v této soutěži hned několik dětí z Kanady. Výsledky pro tento rok budou brzy oznámeny a věřím, že práce zaslané z Kanady budou opět velice úspěšné. Srdečně zvu další děti a školy nejen z Kanady, aby se příští rok do soutěže zapojily!

Jak většina z vás ví, měl jsem tu čest a potěšení působit osm let na Generálním konzulátu České republiky v Chicagu. Chtěl bych srdečně pozdravit své přátele na Středozápadě USA🇺🇸, zejména ve čtvrti Lidice v Crest Hill (poblíž Chicaga) a ve Phillips ve Wisconsinu Phillips, Wisconsin. V těchto městech se nacházejí památníky lidickým obětem a každoročně se zde konají nesmírně působivé pietní akty. Mnohokrát děkuji všem, kteří se podílejí jejich organizaci a navštěvují je! Czech American Community Center T. G. Masaryk Czech School Moravian Cultural Society Česká misie - Brookfield, IL Lidixe Montoya Phillips Czechoslovakian Community Festival

Památník Lidice Vojenský historický ústav Praha Česká centra/Czech Centres Národní muzeum krajane.net Radio Prague

BOHEMIANS IN AMERICA Cesi a Slovaci v Chicagu National Czech & Slovak Museum & Library
Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

大未來創意 Da Future Studio Česká škola v Calgary - Calgary Czech School
Česká škola Ottawa / Ottawa Czech school Česká škola v Edmontonu Česká škola Montreal / Czech School of Montreal Česká škola v Torontu České školy v Severní Americe

Masaryktown Toronto American Sokol Sokol - Česká obec sokolská

Canadian War Museum Musée de l'Holocauste Montréal Illinois Holocaust Museum & Education Center Mackenzie King Estate
T. G. Masaryk Czech School
T. G. Masaryk Czech SchoolMonday, June 7th, 2021 at 1:04am
Na vědomost se dává, že v nové třídě pro prvňáčky, kterou otevřeme od září, zbývá poslední volná lavice! Děkujeme za obrovský zájem komunity, těšíme se na nové tváře! 👩🏼‍🎓👨🏻‍🎓🧑🏽‍🎓
Borek Lizec
Borek Lizec is with Sarka Vamberova and 2 others in Ottawa, Ontario.Sunday, June 6th, 2021 at 4:26pm
Ottawa, Ontario
It was a great pleasure to address more than 250 participants of the meeting of Czech🇨🇿 schools from 28 countries, including Canada🇨🇦. I cordially thanked teachers & volunteers for all their work and support. I look forward to organizing joint projects with the Czech🇨🇿 schools not only in Canada!

Potěšila mě možnost vystoupit na setkání českých🇨🇿 škol s více než 250 účastníky z 28 zemí vč🇨🇦. Mnohokrát děkuji učitelům a dobrovolníkům za jejich úžasnou práci. Těším se na společné projekty s 🇨🇿 školami nejen z Kanady!

I thanked Czech schools in North America for reaching out also to Czech-Canadians and Czech-Americans whose ancestors left our homeland even more than a century ago. The totalitarian regime that lasted for 40 years unfortunately disrupted the continuity of the life of our compatriot communities in North America. Closer ties between various immigration waves would be greatly beneficial for our communities in North-America as well as for the Czech Republic. 91 branches of the Czech and Slovak Association across Canada helped save our statehood during World War II. (You can find out more about this story in my documentary film "Together to Victory" on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MbYfwUo1DO8) Many of these branches do not exist any more, yet descendants of those Czech-Canadians still live here.

I also talked about cooperation between Czech communities in Canada and the US, which was significant already before World War I. Czech-Americans of my generation e.g. travelled to Masaryktown in the Toronto area as well as Camp Hostýn in Quebec for summer holidays. There is certainly a space for close cooperation even today and the meeting has proved that.

Sleduji s úctou, obdivem a vděčností, jak české školy překračují svými aktivitami oblast výuky češtiny a vlastivědy a stávají se i kulturními a společenskými centry. Přál bych si, aby české školy pokračovaly v rozvíjení vztahů se členy krajanské komunity, jejichž předkové odešli z Čech a Moravy i před více než sto lety. Dnes česky nehovoří, často mají nicméně k naší zemi nejen blízký vztah, ale dokonce se za Čechy považují. 40 let totalitního režimu v Československu kontinuitu krajanského života v Severní Americe výrazně narušilo, už co do zachování povědomí o naší severoamerické historii. Dohnat tuto ztrátu není jednoduchá výzva a vážím si toho, že české školy přispívají k tomu, abychom jí překonali, mj. v Edmontonu, Calgary, Montrealu, v Chicagu T. G. Masaryk Czech School, St. Paul Česká a slovenská škola Twin Cities / Czech & Slovak School Twin Cities a na mnoha dalších místech.

Jak mnozí z vás vědí, v loňském roce jsem připravil s pomocí kolegů a přátel pořad a dokumentární film "Together to Victory" o pomoci Kanaďanů a Čechokanaďanů při záchraně ČSR za 2. světové války. Je k dispozici na mém účtu na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MbYfwUo1DO8). Napříč celou Kanadou v té době usilovalo o obnovu naší státnosti 91 buněk krajanského sdružení ČSSK. Potomci těchto krajanů stále v Kanadě žijí a přál bych si, abychom s nimi dokázali být znovu v kontaktu. Nepochybuji, že by to bylo skvělou zprávou pro místní česko-kanadskou komunitu a také pro Českou republiku.

Již od 1. světové války existovala úzká spolupráce mezi kanadskými a americkými krajany. Moji vrstevníci ještě vzpomínají na pobyty amerických krajanů na letních táborech v Masaryktownu u Toronta Masaryktown Toronto či v Campu Hostýn v Quebecu Camp Hostyn - Dětský Tábor Hostýn. Jsem přesvědčený, že existuje prostor pro blízkou spolupráci i dnes.

Velice děkuji hlavním organizátorkám akce / Many thanks to the main organizers of the conference:
Marta McCabe Česká a slovenská škola v Atlantě / Czech and Slovak School of Atlanta, Dagmar Straková Česká škola bez hranic Brusel & Yvea Zaels Česká škola v Calgary - Calgary Czech School

More about Czech🇨🇿 schools in North America / Více o českých🇨🇿 školách v Severní Americe: www.czechschoolsamerica.org České školy v Severní Americe

Se srdečnými pozdravy všem českým školám / With warm greetings to all Czech schools, including 🇨🇿🇨🇦
Česká škola Ottawa / Ottawa Czech school Česká škola v Torontu Česká škola Montreal / Czech School of Montreal Česká škola v Edmontonu českým školám v Calgary a Kitchneru
T. G. Masaryk Czech School
T. G. Masaryk Czech SchoolSunday, May 30th, 2021 at 7:20pm
Dear Masaryk School students,

We are honored to again be able to provide books in recognition of you completing another semester of Czech language and studies. We are proud of you and your parents for supporting our culture and wish you the absolute best as you continue your education.

Your participation has made it possible for the excellent teaching staff to provide outstanding results which have been recognized in the Czech Republic as well as the United States.

Ray and Otto, the other Čapek brothers 📚